NTNU er i prosessen med å fase ut openVideo. Videoer vil fortløpende bli lagt inn på en ny videoportal på Mediasite Showcase.

NTNU openVideo 2: laget av Multimediesenteret, NTNU av og for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet.