Torsdag 24.04 kl. 9-15 arbeides det med å teste nødsystemer i serverrommet, normalt skal det ikke påvirke driften av denne nettsiden men i værstefall kan den være utilgjengelig i perioder ved uforutsette hendelser.