NTNU er i prosessen med å fase ut openVideo. Videoer vil fortløpende bli lagt inn på en ny videoportal på Mediasite Showcase.